BUTCHERS ARMS,
LLANDDAROG,
CARMARTHEN, SA32 8NS

Your Happy Family

reservations: 01267 275 330

Croeso cynnesA Warm Welsh welcome

 

opening times

TUE - FRI:
12:00pm - 2.30pm
6.00pm -9.30pm

SAT:
11.30am - 2.30pm
5.00pm - 9.30pm

SUN-MON
CLOSED ALL DAY

 

 

 

 

 

oriau agor

DYDD MAWRTH I DDYDD GWENER:
12:00yp - 2.30yp
6.00yp -9.30yp

DYDD SADWRN:
11.30yb - 2.30yp
5.00yp - 9.30yp

DYDD SUL A DYDD LLUN:
AR GAU

 

 

 

About Us

We are a traditional Welsh pub in the heart of the country village of Llanddarog just off the the A48 between Cross Hands and Carmarthen.

Our aim is to serve good quality homemade food, using locally sourced produce at reasonable prices. In addition to the lunch and evening menus, both of which can be viewed on the website, we also provide lunch and evening specials that are changed weekly. A vegetarian specials menu is available and, as all our meals are freshly cooked, we can cater to most dietary requirements - if choice is what you are after then we are the place for you.

A deluxe two bedroom cottage is nestled next to The Butchers equipped with everything needed for a luxurious and relaxing break.

We hope that you find everything you need on our website but if not please contact us for more information.

We look forward to welcoming you to The Butchers.

See you soon, Dafydd & Lynwen

 

Amdanom Ni

 

Dyma dafarn cartrefol Cymreig yng nghalon pentref gwledig Llanddarog ger yr A48 rhwng Cross Hands a Chaerfyrddin.

Ein nod yw gweini prydau o fwyd cartref o safon uchel gan ddefnyddio cynnyrch lleol am bris rhesymol. 

Yn ogystal â bwydlenni cinio a'r nos, sydd i'w weld ar y wefan, mae bwydlenni prydau arbennig y dydd yn ychwanegol ac yn amrywio yn ddyddiol. Mae bwydlen llysieuwr ar gael ac mae'r holl brydau yn cael eu coginio yn ffres. Rydyn ni'n gallu paratoi bwyd ar gyfer y mwyafrif o'r anghenion deietegol. Felly, dyma'r lle ddelfrydol am amrywiaeth o ddewis.

Mae bwthyn hunanarlwyol moethus, wrth ochr yr adeilad sydd yn cysgu pedwar gyda phopeth sydd angen ar gyfer gwyliau gorffwysol.

Gobeithio bod popeth sydd angen arnoch ar y wefan. Croeso i chi gysylltu am fwy o wybodaeth.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r Butchers,

Gweld chi'n fuan,

Dafydd a Lynwen